Antenne beregninger

Litt forskjellige hjelpemidler for antenneberegninger.

Antennelengder:
I utgangspunktet er formelen for beregning av en antenne: 300/f(mhz), men avhengig av påvirkning fra isolasjonmateriale, fysisk plassering etc. så vil dette sjelden stemme. Ved å beregne en antennes resonansfrekvens og så henge den opp så vil man ved måling med antenne-analysatoren se at resonansfrekvensen sannsynligvis ligger et stykke lavere enn beregnet, overrasket?
For å slippe å heise antennen opp og ned en drøss med ganger for å klippe den til, så kan måleresultatet settes inn i dette regnearket og dermed få angitt hvor mye som evt. må klippes for at antennen skal komme i resonans på den ønskede frekvensen.
Her er kalkulatoren

Loopantenne:
I utgangspunktet er formelen for beregning av en loopantenne: 306/f(mhz), men avhengig av påvirkning fra isolasjonmateriale, fysisk plassering etc. så vil dette sjelden stemme. Ved å beregne en antennes resonansfrekvens og så henge den opp så vil man ved måling med antenne-analysatoren se at resonansfrekvensen sannsynligvis ligger et stykke lavere enn beregnet, overrasket?
For å slippe å heise antennen opp og ned en drøss med ganger for å klippe den til, så kan måleresultatet settes inn i dette regnearket og dermed få angitt hvor mye som evt. må klippes for at antennen skal komme i resonans på den ønskede frekvensen.

Her er kalkulatoren