Koakslengder

Koakslengder:
Det er en utbredt misforståelse blant CB operatørene som endrer lengden på coax at dette kan kan "tune" antennesystemet. Dette er helt feil! 
Denne korte teksten vil forklare hvorfor.
Koaksialkabelen er et middel for overføring av RF-signalet til den utstrålende del av radiosystemet. Kabelen, i teorien, er ment å være en ikke-utstrålende kobling. Fordi den ikke utstråler og tjener bare til å overføre RF mellom to komponenter av sendesystemet, er det en ytelse i form av effektivitet som påvirkes av lengde, men bare i form av generell motstand.
Med andre ord, vil en lang lengde koaks redusere den totale mengden av signal på antennen, men bare på grunn av tap på grunn av motstand og ikke på grunn av stående bølger.
Ideelt sett ønsker du å sjekke antennens SWR i antennens tilkoplingspunkt.
I en perfekt verden, er dette den beste måten. Men vi alle vet at dette er urealistisk i en standard baseantenneinstallasjon.
Med mindre man har en SWR måler med fjernavlesning, pleier vi vanligvis å kooble til et standard SWR meter i nærheten av radioen.
Ulempen er at motstanden og en liten impedans mistilpasning av koaksen vil påvirke SWR avlesningen.
Fordi radiobølger er avstemte bølgelengder av energi, må vi derfor ta hensyn til koaksens kabellengde.
Et typisk 11 meter signal har en grunnleggende bølgelengde på 11 meter / bølge.
"Tilpasning" av koaks til  nøyaktig en full bølgelengde vil ha en tendens til å "lure" SWR meter ved å ikke tillate noen stående bølger å gå tilbake til måleren.
Overflødig RF på koaks har dermed fått et ideelt medium til å "skjule" seg elektrisk  for SWR meteret.
Det vil ikke å si at den overskytende RF energien ikke sendes tilbake til radioen, du kan bare ikke se det på måleinstrumentet.
Hva vi ønsker å gjøre er å skape et miljø der overflødig RF (stående bølger) gjengis så synlig som mulig til måleren. Dette gjøres ved å bruke et uodde multiplum av 1/2-bølgelengden til det utstrålte signalet. En halv bølge for 11-meter bandet er 5,5 meter. Men dette er ikke lengden som du vil kutte koaksen til. Det er en annen faktor som påvirker lengden. Dette er Hastighets Faktoren. Hastighetsfaktor er i utgangspunktet et begrep for hvor fort signalet beveger seg gjennom koaksen. Denne faktoren påvirker den samlede elektriske ytelsen til koaksen og må dermed tas hensyn til ved fastsettelse av ekte halv bølgelengde.
Kalkulatoren for koakslengder finnes her.
Som eksempel:
Her er hastighets faktoren til noen av de ulike Belden koaksialkableene:
RG-59        0,66
RG-59 / U (skum) 0,79
RG-58        0,66
RG-58 / U (skum) 0,79
RG-8A / U       0,66
RG-8 / U (skum)   0,80 9913 0,84
RG-213 / U       0,66
Slik går du frem for å finne ut den egentlige 1/2-bølge lengden:
300 x (Hastighetsfaktor) / frekvens (MHz)
For eksempel, jeg ønsker å finne ut den egentlige bølgelengden for RG-58 på anropskanalen (kanal 3 / 26,985 MHz.):
300 x .66 / 26,985 = 7,337 meter, halv bølgelengde blir da: 7,337 / 2 = 3,668 meter
Legg så til 7,337 * x(antall bølgelengder) til 3,668 for å finne dine 1/2 bølge multipler. Husk å bruke alle desimalene på kalkulatoren.
Se eksempelet nedenfor:
7,337 meter + 1/2-bølgelengde, 14,674 + 1/2-bølgelengde, 22,012 meter + 1/2-bølgelengde, 36,687 meter + 1/2-bølgelengde, 51,36 + 1/2-bølgelengde, 66,036 meter + 1/2-bølgelengde og så videre . . . .
Bruk bare de lengder som faller på 1/2-bølge multipler, og du vil være klar.
Nå for å få målt korrekt SWR i systemet, må du kaste bort den vanlige 1 meters(eller kortere) jumperkabelen mellom radioen og SWR-meteret. SWR-meter må kobles til på en 1/2-bølge punkt på koaksledningen. Ved å bruke eksempelet ovenfor, trenger du en 3,668 meter koakskabel fra radio til SWR meter, og en 1/1-bølge multippel lengde fra SWR meter til antennen. Hvis min antenne er 25 meter fra min radio, jeg trenger en 3,668 meter koaks fra radio til SWR-meter, og en 22,012 lengde mellom SWR-meter og antennen.
På et ikke teknisk språk: På denne måten lurer koakslengden din SWR-meteret til å tro at antennens SWR forhold er annerledes enn hva det egentlig er!
Den eneste måten å vite hva antennens korrekte SWR forhold faktisk er, er å bruke en korrekt lengde koakskabel for den valgte frekvensen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar